CHARON T., DIERICKX G., “Intracommunautair maakloonwerk”, Fiscaal Praktijkboek 1999-2000 Indirecte belastingen, Ced.Samsom, Diegem, 1999, 327 p., 193-225;

DIERICKX G., “L’administration s’accroche à son point de vue sévère en matière de moins-values sur actions à la suite d’une faillite”, FiscalNet, La Revue Hebdomadaire du 29 mars 2003; “Administratie houdt vast aan strenge visie inzake minderwaarden op aandelen ingevolge faillissement”, FiscalNet, Weekoverzicht van 5 april 2003;

DIERICKX G., “Het belastbaar moment van aandelenopties: een verhaal zonder einde?”, Fiscaal Bulletin 2003/4, 11-21.

DIERICKX G., “Fiscale consequenties inzake aftrekbaarheid van kosten verbonden aan verrichtingen welke het vennootschapsdoel overschrijden”, Fiscaal Bulletin 2003/14, 6-14:

DIERICKX G., Noot Rb. Antwerpen 9 april 2003, “Anti-rechtsmisbruikbepaling en herkwalificatie van het vennootschapscontract”, A.F.T., nr. 11, november 2003, 425 – 427;

DIERICKX G., Noot Antwerpen 3 oktober 2003, “Snelle verkoop van aandelen na inbreng onroerend goed”, A.F.T., 2004, nr. 4, 54 – 57;

DIERICKX G., BTW – Levering van beton aan het buitenland: bevestiging principes, Fiscoloog, nr. 952, 6 oktober 2004, 8;

DIERICKX G., “De Europese Vennootschap “Societas Europaea” in werking”, Seminarie SBM, Holiday Inn UZ Gent, 29 april 2005;

DIERICKX G., “Loonfiscaliteit: de loonfiche 281.10”, Seminarie Syntra, Syntra Sint-Niklaas, 13 en 20 oktober 2005;

DIERICKX G., Noot Rb. Brugge 1 februari 2005, “Vormen de vergoedingen voor de inbreng van onlichamelijke goederen, waaronder knowhow, steeds diverse inkomsten?”, T.F.R., 2006 / 295, 1 februari 2006, nr. 2006/9;

DIERICKX G., “De Belgische parlementaire visie op de rol van belastingparadijzen in een geglobaliseerde economie”, T.F.R., 2008 / 340, 15 april 2008;

DIERICKX G., “Advocate General Finds Belgian Participation Exemption Not in Compliance with EU Parent/Subsidiary Directive”, EuroWatch, Volume 20, Number 10, 31 May 2008, p. 9-10.

DIERICKX G., Noot Trib. Liège 2 octobre 2007, “Rechtvaardigt de verwerping van onterechte DBI-aftrek de bijzondere aanslagtermijn? Of hoe de interpretatie van “niet aangegeven belastbare inkomsten” de rechtmatigheid van een aanslagtermijn kan beïnvloeden”, T.F.R., 2008 / 350, 15 november 2008;

DIERICKX G., Noot HvJ 22 december 2008, Nr. C-282/07 inzake Truck Center SA, “Vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal belemmeren niet de inhouding van Belgische roerende voorheffing op rente betaald aan een in een andere lidstaat gevestigde moedermaatschappij”, A.F.T., 2009, nr. 6-7, 49-52;

DIERICKX G., Noot HvJ 18 december 2008, Nr. C-48/07 inzake Les Vergers du Vieux Tauves SA, “Moeder-Dochterrichtlijn eist het aanhouden van aandelen in volle eigendom : vruchtgebruik op aandelen onvoldoende voor DBI-aftrek”, A.F.T., 2009, nr. 6-7, 53-56.