Expansiegerichte internationale professionals/ondernemingen

Ondernemingen die de landsgrenzen ontgroeien, stoten op onbekende, juridische omgevingen, met hun opportuniteiten en hun risico’s. Drix & more begeleidt zowel “in-bound investeringen” (buitenlandse ondernemingen die investeren in België) als “out-bound investeringen”(Belgische ondernemingen die activiteiten ontplooien buiten België).
Vanuit een Belgisch perspectief staat Drix & more cliënten o.a. als volgt bij:
  • juridische doorlichting van internationale contracten met leveranciers, klanten of financiële instellingen;
  • juridische begeleiding bij internationale investeringsprojecten, contractbesprekingen, reorganisaties en herstructureringen;
  • analyse van de fiscale en juridische implicaties ter voorbereiding van beleidsbeslissingen met een internationale impact;
  • de verdediging van de belangen van de internationale onderneming tegenover derden, inclusief de Belgische belastingadministratie en/of gerechtelijke instanties.
  • de verdediging van de belangen van de Belgische onderneming tegenover buitenlandse belastingadministraties en/of gerechtelijke instanties, via een netwerk van buitenlandse adviseurs met wie Drix & more een nauwe samenwerking heeft.