Binnen haar fiscale praktijk, behandelt Drix & more alle fiscale vraagstukken waarmee professionals, ondernemingen en particulieren in aanraking komen, zowel op het vlak van:
 • directe belastingen: vennootschaps- en personenbelasting, belasting voor niet-inwoners;
 • BTW en andere indirecte belastingen (registratie- en successierechten);
 • specifieke gemeente- en provinciebelastingen en allerhande lokale taksen.

We besteden in het bijzonder aandacht aan fiscaal juridisch advies en begeleiding bij :
 • bedrijfsreorganisaties zoals fusies, overnames en splitsingen van ondernemingen, herstructureringen van ondernemingsgroepen, wijzigingen van aandeelhoudersstructuren, enz.;
 • onroerende investeringsprojecten opgezet door bouwpromotoren en projectontwikkelaars zowel voor de residentiële als voor de professionele markt;
 • investeringsprojecten van ambitieuze groeibedrijven, in België en daarbuiten;
 • fiscale screening van allerhande commerciële contracten en bedrijfsovereenkomsten, inclusief de financiële overeenkomsten tussen groepsvennootschappen en de door banken aangeboden contracten inzake financiële producten;
 • vermogens- en successieplanning voor bedrijfsleiders en vermogende particulieren;
 • grondige en gespecialiseerde analyses van de fiscale implicaties ter voorbereiding van beleidsbeslissingen;
 • fiscale preventie door het voorkomen en vermijden van toekomstige fiscale betwistingen;
 • assistentie bij fiscale controles en vertegenwoordiging van cliënten bij de bevoegde administraties met inbegrip van de onderhandelingen bij fiscale akkoorden en rulings;
 • vertegenwoordiging en verdediging van cliënten bij fiscale geschillenbeslechting tijdens de administratieve fase evenals voor de fiscale rechtbanken, inclusief strafrechtelijke procedures bij fiscale fraudezaken;
 • procedures tot vernietiging van fiscale bepalingen en administratieve belastingreglementen ingevolge miskenning van hierarchische normen en/of grondwettelijke bepalingen.