Belgische en buitenlandse accountants-, bedrijfsrevisoren- en advocatenkantoren

Drix & more treedt regelmatig op aan de zijde van accountants, bedrijfsrevisoren en andere advocatenkantoren. We zorgen er voor dat de dienstverlening naadloos aansluit bij de diensten van de accountant, bedrijfsrevisor of het advocatenkantoor. Dit kan in eerste lijn, waarbij Drix & more optreedt als specialist naast de accountant, bedrijfsrevisor of advocaat, of in tweede lijn, waarbij de accountant, bedrijfsrevisor of advocaat het exclusieve contact behoudt met de cliënt. Bij iedere samenwerkingsvorm is respect voor de relatie tussen cliënt en accountant, bedrijfsrevisor of advocaat steeds het uitgangspunt.
Drix & more staat accountants, bedrijfsrevisoren en advocaten bij in volgende situaties:
  • verrijking van de bestaande dienstverlening met gespecialiseerd fiscaal en vennootschaps-financieel rechtelijk advies, zowel op nationaal als op internationaal vlak;
  • cliënten vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen inzake rechtsmateries dewelke de accountant, bedrijfsrevisor of advocaat niet of sporadisch aanbiedt;
  • tijdelijke, bijkomende capaciteit bezorgen zodat de accountant, bedrijfsrevisor of advocaat kan focussen op de eigen doelstellingen en specialisaties.