De ambities en doelstellingen van cliënten vormen steeds het centrale uitgangspunt van de door Drix & more verstrekte diensten.

Het cliëntenbestand van Drix & more bestaat in hoofdzaak uit drie groepen: