Op regelmatige basis becommentarieert Drix & more juridische en fiscale onderwerpen dewelke gepubliceerd worden in fiscale wetenschappelijke vakbladen. Hieronder vindt u een overzicht van enkele recente publicaties, en een korte samenvatting van het behandeld onderwerp. Indien u geïnteresseerd zou zijn om een reeds behandeld, hierna vermelde publicatie van naderbij te bekijken, kunnen wij u op eenvoudig verzoek een kopie van desbetreffende publicatie bezorgen.

Publicatielijst